اگر داوطلب هستید.

به قطره می پیوندم, اگر داوطلب هستید
تکمیل فرم دواطلبی اینجا کلیک فرمایید

قطره ساختاری داوطلبانه دارد. در حال حاضر بیشتر از 100 داوطلب در قطره فعالیت می‌کنند. در صورتی که تمایل به همکاری با قطره را به صورت داوطلبانه دارید، فرم پایین این صفحه را تکمیل کنید، در اولین فرصت با شما ارتباط خواهیم گرفت.

برای آشنایی با فعالیت‌های داوطلبان در قطره می‌توانید فایل زیر را ببینید:

برای داوطلب شدن فرم زیر را تکمیل کنید