اگر داروخانه هستید.

به قطره می پیوندم, اگر داروخانه هستید

 

 

داروخانه همکار، بیماران معرفی شده از سوی قطره را می پذیرد و به صورت دوره‌ای بنا به توافق با داروخانه حساب‌ها تسویه می‌شود. ما به دنبال گسترش داروخانه های همکار برای ایجاد دسترسی بهتر و بیشتر برای بیماران قطره هستیم. اگر در داروخانه فعالیت می‌کنید و دغدغه همراهی بیماران نیازمند را دارید با ما تماس بگیرید:

09057069512