نحوه کار ما چگونه است؟

فرآیند کار

چگونه کار می کنیم؟

ما در قطره با ساختاری کاملاً مستقل و مردم نهاد تلاش می‌کنیم برای دسترسی بیماران نیازمند به دارو:

حمایت و پایش

تامین یا پرداخت کمک هزینه دارویی از طریق داروخانه‌های طرف قرارداد
بررسی روند درمانی بیماران از طریق داروساز و یا پزشک داوطلب

تامین منابع مورد نیاز

از طریق خیرین و شرکت‌هایی دارویی

شناسایی و استحقاق سنجی بیماران

بررسی مددکاری و پزشکی بیماران معرفی شده از مراکز درمانی، داروخانه‌ها و سایر خیریه‌ها

خدمات

چه کاری انجام می دهیم؟

کار ما در قطره تنها تامین دارو نیست.

پایش، ارزیابی و پیگیری روند درمان بیماران

مشاوره دارویی در زمینه مصرف منطقی دارو به بیماران نیازمند و خیریه‌ها و افزایش سطح سواد سلامت و آگاهی دارویی

فرهنگ سازی در زمینه مسوؤلیت پذیری اجتماعی با اولیت صنعت دارو، استراتژی ما برای تامین نیازهای داروی بیماران نیازمند است.

کاهش فقر ناشی از هزینه‌های سلامت و بهبود دسترسی عادلانه به داروهای مورد نیاز از طریق مذاکره با نهادهای مسوؤل، تاثیر در قانون، و شبکه‌سازی با موسسات مردم نهاد و خیریه فعال در حوزه سلامت