داستان ما

درباره ما, داستان ما

راهی که تا امروز آمده‌ایم...

1388
آغاز داستان
1

تجربه دانشجویان داروسازی از عدم تمکن مالی بیماران و ناتوانی در تامین داروهایشان، دلیل جمع شدن ما قطره‌ای‌ها در کنار هم بود. اینجا بود که کانون دانشجویی قطره در پاییز سال 1388 با هدف تامین داروی بیماران نیازمند توسط دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز به کار کرد.

پس از مدتی، فعالیت های خیریه جدی‌تر شد و قطره تصمیم گرفت دامنه فعالیت‌های خود را به خارج از سطح دانشگاه گسترش دهد. برای این کار نیاز به مجوزی برای فعالیت در خارج از سطح دانشگاه تهران داشتیم.

تاسیس قطره
2

قطره با عضویت 5 تن از اعضای هیئت علمی دانشکده داروسازی، موفق شد موافقت وزارت کشور را کسب نموده و در نهایت در آبان 1394 با عنوان «جمعیت خیریه حمایت دارویی قطره» با شماره 37317 به طور رسمی به ثبت رسید.

1394
1395
صدور مجوز فعالیت ملی
3

دشواری فرآیندهای اداری، پیگیری کارها را طولانی کرد. در نهایت قطره در شهریورماه 1395 موفق به اخذ مجوز از وزارت کشور برای فعالیت در سطح کشور شد.

شروع همکاری با شرکت های دارویی
4

سال ١٣٩٦ ،آغاز همکاری با شرکت های دارویی در قالب جذب کمک های نقدی و غیرنقدی شرکت های داروسازی برای تامین داروی بیماران نیازمند بود .

1396
5

در طول سال‌های 95 تا 98 مهمترین فعالیت‌های قطره عبارت است از:
همکاری مستقیم با دیگر خیریه های اجتماعی و درمانی در جهت رفع نیازهای دارویی

5

مشاوره دارویی: نزدیک به ٣٠٠ مورد مشاوره دارویی توسط مشاوران و داروسازان بالینی قطره، برای بیماران تحت پوشش خیریه های درمانی

1398
احیای قطره
6

ده سال تلاش داوطلبانه به منظور رفع مشکلات و موانع مورد بازبینی قرار گرفت تا راهکارهای توسعه قطره شناسایی شوند.

قطره نو
7

مجمع عمومی قطره در سوم آذرماه سال 1399 با حضور اعضای فعال در سال‌های گذشته برگزار شد و اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب شدند.

1399