چرا قطره، قطره شد؟

چرا قطره، قطره شد؟

سالانه بیش از ۷۰۰ هزار خانوار کشور با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه می‌شوند و قطره آمده‌ است تا مرهمی کوچک باشد برای دردهای آنها.

ما در کنار هم برای "تامین داروی بیماران نیازمند" تلاش می کنیم

در میان تعداد بسیاری از خیریه ها و سمن ها که به صورت اختصاصی بیماری ها را پوشش می دهند، بیماری هایی هستند که خیریه تخصصی ندارند و جمعیت خیریه حمایت دارویی قطره با هدف کاهش هزینه های دارویی کمرشکن خانوار ایجاد شده است.

هزینه های کمرشکن سلامت هزینه های است که به جز مصائب ناشی از بیماری، خانواده را با فقر رو‌به‌رو می‌کند.

سالانه بیش از ۷۰۰ هزار خانوار کشور با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه می‌شوند و قطره آمده‌است تا مرهمی کوچک باشد برای دردهای آنها.

کانون دانشجویی قطره در سال ۸۸ به همت تعدادی از دانشجویان داروسازی دانشگاه تهران ایجاد شد. دانشجویانی که دغدغه‌ی بیماران نیازمند مراجعه کننده به داروخانه آنها را بر آن داشت که قدمی بردارند و قدم‌ها را بزرگتر بردارند و مسیری طی کنند که منجر به ثبت خیریه قطره به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد (سمن) در سال ۹۳ شد.

در این مسیر اساتید دانشکده داروسازی با آنها همراه شدند و به عنوان هیئت مدیره د رکنار آنان قرار گرفتند.

خیریه قطره اکنون با بهره‌گیری از متخصصین در حوزه‌های مرتبط مثل دکترای اقتصاد و مدیریت دارو، دکترای داروسازی بالینی، داروسازان عمومی، کارشناس ارشد اقتصاد سلامت، کارشناس ارشد بهداشت عمومی، کارشناس مددکاری و ... سعی در ارائه خدمت با کیفیت به بیماران نیازمند دارد.

نحوه‌ی تامین بودجه از طریق کمک‌های مردمی می‌باشد که صرف هزینه‌های دارویی بیماران می‌شود. همچنین شرکت‌های دارویی در برآوردن هزینه‌های دارویی بیماران و نیز کمک به هزینه‌های اجرایی خیریه کمک شایان توجهی را ارائه می‌کنند.

قطره همچنان با به‌کارگیری توان دانشجویان داروسازی و دارا بودن بخش دانشجویی، همجنان به فعالیت‌های قبلی در دانشکده  داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز ادامه می‌دهد.